Bezpieczna przesyłka

Dbamy o to aby przesyłki docierały szybko i w nienaruszonym stanie. 
Solidne pakowanie
to nasz atut!

Bezpieczne zakupy

  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje

Reklamacje

.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

.

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Berdechowska 1, 38-350 Bobowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zimad.pl.

1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

.

2. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

2.1.Umowy sprzedaży zawierane w ramach sklepu internetowego sklep.zimad.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyn. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje.

2.2.Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej na adres: ul.Berdechowska 1, 38-350 Bobowa lub w formie elektronicznej na adres : sklep@zimad.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.

2.3.Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.

2.4.W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego.

2.5.Sprzedający zwróci równowartość odesłanego towaru - wynikającą z zamówienia - bez kosztów wysyłki. Koszty przesyłki za doręczenie oraz za zwrot towaru pokrywa klient." Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.).

2.6.Ponadto Sprzedawca względem Kupującego będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

2.7.Zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej oraz wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedającego. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest przesłanie zdjęć reklamowanego towaru.

Koszyk

Suma: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt

tel. 889 169 983

tel. 604 906 887

www.zimad.pl

zimad@zimad.pl

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:cda64e236b1ecaf74dce0faf682c9269#0}
Sklep internetowy Shoper.pl